Ortam Ölçümleri

İşyeri ortamının tüm çalışanlar için güven teşkil etmesini sağlamak adına ortam ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler duruma ve mağduriyete
göre çok çeşitlilik göstermektedir. Çalışanların kendilerini güvende hissedebilmesi için yapılması gerekli en önemli islerden biridir. Is ortamı değiştiğinde tekrarlanması gereken ölçümlerdir. Tersi durumunda çalışanların sağlık acısından güvenlikleri riske atılmış olur ki bu durum yönetmeliklere aykırı olup, karşılığında ceza verilir.

İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin ölçülmesi, aksayan yanlarının saptanabilmesi, çalışanların verimli bir bicimde ve kesintisiz sürdürebilmesi için belirli denetimlerin, ortam ölçümlerinin, bakımların düzenli olarak yapılması gerekir. Bu denetim ve ölçümler işyerinin özelliğine, yapılan ise, kullanılan teknolojiye, araç gereç, makine ve tezgâhlara göre bazı değişikler gösterse de ana hatları ile belirli özellikleri taşımalıdır.

Is sağlığı ve güvenliği yasası ölçülebilir, izlenebilir bir bicimde ele alınması gerektiğinden işyerinde termal konfor ve fiziki koşullar açısından uygunluğunun sürekli denetlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla işverenler istenilen olumlulukta bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ortam ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmak ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdürler.

Ölçümler risk değerlendirilmesi sonuçlarına göre yapılır. Uzman teknik çalışanlar tarafından şu ortam ölçümleri gerçekleştirilmektedir;

Is güvenliği ortam ölçümleri,

1.       Gurultu olcumu ve gurultu haritası çizilmesi,

2.       Toz Ölçümü ve haritası çizilmesi,

3.       Aydınlatma Ölçümleri

4.       Termal konfor Ölçümleri

5.     Gaz buhar Ölçümü.

Çevresel Ölçümler 

1.       Baca gazi analizleri
2.       Uçucu organik bileşenler
3.       Hava kalitesi olcumu modellemesi.

Is güvenliği ortam ölçümleri günümüz teknolojisi kullanılarak yapilir. Bu ortam ölçümleri is ortamı değiştiğinde tekrarlanması gereken ölçümlerdir. Tersi durumunda çalışanların sağlık acısından güvenlikleri riske atılmış olur ki bu durum yönetmeliklere aykırı olup, karşılığında ceza verilir. Sağlığın her sedyen önce geldiğini göz önünde bulunduran her işveren çalışanlarını mağdur etmemek için ölçümleri zamanında yaptırır.

Yapılan bu çalışmaların kalıcı olması için, denetimi, ortam ölçümlerinin sonuçlarının belgelendirilmesi ya da bazı kayıtların tutulması gerekir. Böylece işyerinin ve o işyerinde çalışanların durumu sürekli izlenebilir. Aksaklıklar rahatça görülebilir. Kayıt, belge ve raporların önemi; işyerlerinin sorunlarının, ülke genelinde is kolu ya da sektör bazında değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır. Bu kayıt ve belgeler ayni zamanda o işyerini teftişe yetkili is müfettişine, işyerinin mevzuata ne ölçüde uyduğunun saptanmasında kolaylık sağlayacaktır. 
Ortam Ölçümleri