İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYET ALANLARI

            İş Güvenliği Uzmanlığı Belgelendirme Programlarına Yönelik Eğitim

            İşyeri Hekimliği Belgelendirme Programlarına Yönelik Eğitim          
            Diğer Sağlık Personeli Belgelendirme Programlarına Yönelik Eğitim

            İş Güvenliği Uzmanlığı

            İşyeri Hekimliği

            Diğer Sağlık Personeli

            Danışmanlık

            Yönetici Eğitimi      

            İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

            İşçi Eğitimi

            Sağlık Gözetim Kayıtları

            Plan ve Raporlar

            Risk Analizi

            Acil Durum Planı

            Yangın Yapılanması

            Talimatlar

            Ölçümler

            İSGK

            Çalışan Temsilcilerinin seçilmesi ve atanması

            Çalışanların Görüş ve Katılım Belgeleri

            Kontrol Belgeleri

            Operatör Belgeleri

            KKD Prosedürü

            Özel İş İzin Belgeleri

            Formlar

            Güvenlik Raporu ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

            Patlamadan Korunma Dokümanı

            Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

            Sözleşmeler

            Disiplin Kurulu Yönetmeliği

            İç Yönetmelik

            Tesiste Sağlık ve Güvenlik Önlemleri El Kitabı
    Uzaktan Eğitim Yazılım Çözümleri
            Proje Bazlı Yazılım Çözümleri